VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ecard

Lu-ca 22:20b

Lu-ca 22:20b
Thái Nguyễn
C:7/3/2014; 563 xem 2 lưu
Xem lần cuối 15.26 phút
Xem Hình Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Hình Câu Gốc trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Lễ Tiệc Thánh, Lễ Phục Sinh.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Ecard