VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tấm Lòng Hầu Việc Chúa

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 94 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 7:22:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US85.44 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cách Chúa Liên Hệ Với Chúng Ta (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)6
2Làm Gì Với Những Bực Bội Hằng Ngày? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Hãy Bày Tỏ Lòng Biết Ơn Chúa Bằng Cách Hết Lòng Phục Vụ (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
4Đấng Đáng Được Ca Ngợi Đời Đời (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.