VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Tấm Lòng Hầu Việc Chúa

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 160 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:50:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.


SốKhách từMới xem
1, France67.79 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trong Tay Bạn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Nó Rớt Ở Đâu? (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Quyền Năng Phúc Âm (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Gắng Sức Nhận Biết Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Nước Cha (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.