VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tấm Lòng Hầu Việc Chúa

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 135 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 22:41:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US504.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thay Dạ Đổi Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)5
2Năm Mới, Khởi Đầu Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)4
3Hai Cuộc Sống, Hai Dòng Đời (Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
4Quyền Phép Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Tại Sao Phải Đi Nhà Thờ? (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.