VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Tấm Lòng Hầu Việc Chúa

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 237 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 20:0:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US10660.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cội Nguồn Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Chiến Tranh Tâm Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2
4Chúa Phán Bạn Còn Thiếu Một Điều (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
5Sự Trông Cậy Đời Đời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.