VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Tấm Lòng Hầu Việc Chúa

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 216 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 4:4:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.


SốKhách từMới xem
1, France4266.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Ăn Theo (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đừng Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Sự Bội Bạc Của Con Dân Chúa (Mục Sư Lê Thế Đinh)2
5Năm Mới Mọi Sự Đều Mới (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.