VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tấm Lòng Hầu Việc Chúa

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 149 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 5:2:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US3557.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)12
2Điều Gì Tốt Cho Người Khiêm Nhu (Pastor Michael Faber)3
3Tạ Ơn Chúa Và Biết Ơn Tình Người (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1
4Tình Yêu Của Người Tin Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Tôn Ti Trật Tự (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.