VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Đầy Tớ

Lu-ca 22:24-27
VPNS
C:11/1/2017; 660 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 16:9:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US542.19 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh | Sống Với Thánh Kinh

TinHuu.com | KinhThanh.app