VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Ngươi Chớ Nói Chứng Dối

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16
VPNS
C:8/31/2020; P: 8/30/2020; 417 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 15:25:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net