VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Tạ Ơn Chúa Lúc Nào?

Ê-phê-sô 1:16
VPNS
C:11/27/1991; 1263 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.98 phút
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Website, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net