VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Bữa Tiệc Từ Giã Nhưng Phải Ghi Nhớ

Lu-ca 22:7-20; 1 Cô-rinh-tô 11:23-29
VPNS
C:4/7/1993; 804 xem
Xem lần cuối 1.46 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 22, 1 Cô-rinh-tô 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22, 1 Cô-rinh-tô 11.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net