VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Đấng Cầu Thay

Lu-ca 22:31-34
VPNS
C:8/25/2001; 419 xem
Xem lần cuối 1.37 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net