VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Bản Tính Thiên Thượng của Chúa Giê-xu

Cô-lô-se 1:15-20; Mác 2:8; Lu-ca 5:22; Giăng 2:24-25; Giăng 16:30; Ma-thi-ơ 18:20
VPNS
C:2/9/2011; 1319 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 12:21:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Cô-lô-se 1, Mác 2, Lu-ca 5, Giăng 2, Giăng 16, Ma-thi-ơ 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1, Mác 2, Lu-ca 5, Giăng 2, Giăng 16, Ma-thi-ơ 18.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1, Thailand6600.51 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net