VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Làm Chứng cho Chúa Giê-xu với Quyền Năng Chúa Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
VPNS
C:6/12/2011; 1416 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 14:32:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Website, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net