VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Làm Chứng cho Chúa Giê-xu với Quyền Năng Chúa Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
VPNS
C:6/12/2011; 1323 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 19:46:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Website, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net