VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Làm Chứng cho Chúa Giê-xu với Quyền Năng Chúa Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
VPNS
C:6/12/2011; 1142 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 4:8:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2653.25 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh | Sống Với Thánh Kinh

TinHuu.com | KinhThanh.app