VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Tài Liệu Trong Công-vụ các Sứ-đồ 1


 

» BÀI HỌC KINH THÁNH

Winter Photo

Xem Thêm

» GIẢNG LUẬN

Tựa:  Báp Têm Trong Đức Thánh Linh Và Nói Tiếng Lạ - Cởi Bỏ Thành Kiến Để Tiếp Nhận
Kinh Thánh:  Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Diễn Giả:  Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
Xem:  640

Xem Thêm

» VĂN PHẨM

Winter Photo

Xem Thêm

Share :: Tìm Công-vụ các Sứ-đồ 1 Trên SermonCentral.com