VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Hội Thánh Để Rao Giảng Phúc Âm

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/29/2021; 231 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/11/2022 21:43:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.