VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Làm Chứng Trong Quyền Năng Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
VPNS
C:11/6/2014; 1543 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 15:15:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net