VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Winter Photo

Làm Chứng Trong Quyền Năng Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
VPNS
C:11/6/2014; 1826 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/12/2024 14:37:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net