VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Lễ Tiệc thánh

Lu-ca 22:14-20
VPNS
C:1/28/1991; 772 xem
Xem lần cuối 1/15/2020 23:22:15
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US11793.82 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net