VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Lễ Tiệc thánh

Lu-ca 22:14-20
VPNS
C:1/28/1991; 843 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 2:18:47
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net