VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Winter Photo

Lễ Tiệc thánh

Lu-ca 22:14-20
VPNS
C:1/28/1991; 969 xem
Xem lần cuối 0.55 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net