VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Hướng Về Thập Tự Giá

Lu-ca 20:20-26
VPNS
C:3/10/2015; 968 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 18:9:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh.


SốKhách từMới xem
1, Thailand24435.70 phút

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net