VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tài Liệu Trong Lu-ca 20


 

» BÀI HỌC KINH THÁNH

Summer Photo

Xem Thêm

» GIẢNG LUẬN

Tựa:  Phước Hạnh Của Việc Dâng Phần Mười Trong Tân Ước
Kinh Thánh:  Sáng-thế Ký 14:18-20; Lê-vi Ký 27:30-32; Lu-ca 20:25; Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:2-3
Diễn Giả:  Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
Xem:  394

Xem Thêm

» VƯỜN THƠ

Summer Photo

Xem Thêm

Share :: Tìm Lu-ca 20 Trên SermonCentral.com