VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Trả Lại Chúa Cái Gì Của Chúa

Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/10/2014; 1456 xem 42 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 8:21:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1, Germany6896.09 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Trăn Trở (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Chỉ Phán Một Lời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.