VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Trả Lại Chúa Cái Gì Của Chúa

Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/10/2014; 1533 xem 43 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 3:30:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.