VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Thẫm Quyền

Lu-ca 20:1-19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/30/2017; P: 8/8/2017; 281 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:59:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, Germany1858.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tôi Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
3Thân Lữ Khách (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Sao Điều Dữ Xảy Đến Cho Người Lành (Pastor Michael Faber)2
5Cộng Tác Vì Chân Lý (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.