VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Sê-sa Và Đức Chúa Trời

Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 427 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/26/2019 9:53:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.


SốKhách từMới xem
1, France26759.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trở Thành A-rôn Và Hu-rơ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Sống Yêu Thương (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
3Đầy Tớ Ngay Lành Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Cha Mẹ và Con Cái Hòa Hợp (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Để Cuộc Đời Không Uổng Phí (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.