VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Sê-sa Và Đức Chúa Trời

Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 466 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 0:22:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.


SốKhách từMới xem
1, France4615.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)24
2Niềm Vui Thờ Phượng (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Trong Lá Thư Tình (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Với Chính Mình (Mục Sư Huỳnh Thiên Trung)2
5Chuyện Ba Thành Phố (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.