VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Sê-sa Và Đức Chúa Trời

Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 477 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 9:59:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.


SốKhách từMới xem
1, France1993.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)38
2Vô Vàn Lưu Luyến (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Ơn Chữa Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tưởng Mình Biết Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Người Chăn Hiền Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.