VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Nộp Thuế Hay Không?

Nộp Thuế Hay Không?

Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/15/2007; 2157 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 2:10:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Theo Chúa.


SốKhách từMới xem
1, Thailand6646.79 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)42
2Lời Hứa Đã Được Thực Hiện (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đấng Sống Trong Bạn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Cứu Chúa Đã Đến (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.