VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Nộp Thuế Hay Không?

Nộp Thuế Hay Không?

Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/15/2007; 2101 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 11:12:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Theo Chúa.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam3750.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Sống Thỏa Vui Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Xin Cho Chúng Con Đồ Ăn Đủ Dùng (Pastor Michael Faber)1
4Vì Ai (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Người Vừa Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.