VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Hôn Nhân, Đời Sau, Và Sự Phục Sinh

Lu-ca 20:27-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 372 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 3:17:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, France4314.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)40
2Tha Thứ (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
4Quan Án Công Bình (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5The Almighty In A Manger (Pastor Thomas Stebbins)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.