VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Lòng Tan Vỡ Hay Bị Vỡ Tan

Ma-thi-ơ 21:33-46; Mác 12:1-12; Lu-ca 20:9-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/17/2020; P: 5/19/2020; 51 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.03 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 21, Mác 12, Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 21, Mác 12, Lu-ca 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1, , US1.09 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)39
2Tri Thiên Mạng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Quẳng Gánh Lo (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Dâng Hiến Mùa Thương Khó (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Giận Dỗi (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.