VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Đấng Christ - Con Đức Chúa Trời

Lu-ca 20:41-44
VPNS
C:10/24/2013; 939 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.16 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net