VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Trước Tòa Tổng Đốc Phê-lít

Công-vụ các Sứ-đồ 24:1-21
VPNS
C:7/31/2017; 5 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 7:4:44
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Xin Chớ Đoán Phạt Con

Gióp 10:1-7
VPNS
C:7/30/2017; 5 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 7:3:19
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Sứ Đồ Phao-lô Được Giải Đến Thành Sê-sa-rê

Công-vụ các Sứ-đồ 23:23-35
VPNS
C:7/29/2017; 7 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 7:1:37
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Âm Mưu Sát Hại Sứ Đồ Phao-lô

Công-vụ các Sứ-đồ 23:12-22
VPNS
C:7/28/2017; 7 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 6:56:57
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Sự Công Bình

1 Cô-rinh-tô 1:30-31
VPNS
C:7/27/2017; 8 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 9:0:45
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Sự Khôn Ngoan

1 Cô-rinh-tô 1:30-31
VPNS
C:7/26/2017; 8 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 6:53:21
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Khoe Mình Trong Chúa

1 Cô-rinh-tô 1:30-31
VPNS
C:7/25/2017; 15 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 9:26:4
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Ở Trong Đức Chúa Giê-xu Christ

1 Cô-rinh-tô 1:30-31
VPNS
C:7/24/2017; 18 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 10:14:55
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Ước Mơ Một Đấng Trung Gian

Gióp 9:25-35
VPNS
C:7/23/2017; 128 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/23/2017 10:49:42
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Tội Lỗi Ngăn Trở Phước Hạnh

Giê-rê-mi 5:22-25
VPNS
C:7/22/2017; 337 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/23/2017 9:21:52
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 1011  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |