VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Thà Tôi Không Sinh Ra Còn Tốt Hơn

Gióp 3:1-13
VPNS
C:1/22/2017; 5 xem
Xem lần cuối 1/16/2017 1:39:31
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Dân Ta Đã Quên Ta

Giê-rê-mi 2:31-32
VPNS
C:1/21/2017; 10 xem
Xem lần cuối 1/16/2017 1:48:34
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Không Chịu Sự Sửa Dạy

Giê-rê-mi 2:29-30
VPNS
C:1/20/2017; 6 xem
Xem lần cuối 1/16/2017 1:32:15
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Thoát Lốt Người Cũ

Giăng 11:38-44
VPNS
C:1/19/2017; 11 xem
Xem lần cuối 1/16/2017 1:33:11
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chúa - Người Khác - Tôi

Giăng 11:38-42
VPNS
C:1/18/2017; 13 xem
Xem lần cuối 1/16/2017 1:32:20
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Kim Chỉ Nam Cho Đời Sống

Ê-xơ-ra 8:35-36
VPNS
C:1/17/2017; 18 xem
Xem lần cuối 1/16/2017 1:32:4
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Trách Nhiệm Quản Trị Vật Thánh

Ê-xơ-ra 8:24-34
VPNS
C:1/16/2017; 102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 25.29 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Khóc Với Người Khóc

Gióp 2:11-13
VPNS
C:1/15/2017; 245 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2017 0:28:3
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Người Lãnh Đạo Thành Công

Ê-xơ-ra 8:31-34
VPNS
C:1/14/2017; 353 xem 2 lưu
Xem lần cuối 25.10 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Trải Nghiệm Ơn Phước Chúa

Sáng-thế Ký 8:1-22
VPNS
C:1/13/2017; 443 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2017 23:44:10
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 989  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |