VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Khóc Với Chúa

Gióp 16:18-22
VPNS
C:1/21/2018; 25 xem
Xem lần cuối 1/17/2018 16:14:13
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Nghe Và Vâng Giữ Lời Chúa

Giăng 14:21-24
VPNS
C:1/20/2018; 24 xem
Xem lần cuối 1/17/2018 21:57:55
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Đấng An Ủi Khác

Giăng 14:15-21
VPNS
C:1/19/2018; 19 xem
Xem lần cuối 1/17/2018 21:58:14
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Yêu Chúa Và Vâng Giữ Lời Chúa

Giăng 14:15; Giăng 14:21
VPNS
C:1/18/2018; 117 xem
Xem lần cuối 2.88 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Hoài Niệm Ơn Chúa

Nê-hê-mi 8:13-18
VPNS
C:1/17/2018; 347 xem 1 lưu
Xem lần cuối 24.86 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Thấy Mình, Thấy Chúa

Nê-hê-mi 8:9-12
VPNS
C:1/16/2018; 385 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2018 21:42:15
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Nền Tảng Cho Mọi Sự Bắt Đầu

Nê-hê-mi 8:1-8
VPNS
C:1/15/2018; 368 xem 1 lưu
Xem lần cuối 51.96 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Mệt Mỏi

Gióp 16:7-17
VPNS
C:1/14/2018; 352 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2018 21:46:39
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Người Được Yêu Thương

Rô-ma 5:6-8
VPNS
C:1/13/2018; 293 xem
Xem lần cuối 16.00 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Kế Hoạch Yêu Thương

Rô-ma 5:5-6
VPNS
C:1/12/2018; 365 xem
Xem lần cuối 1/17/2018 21:7:13
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 1029  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |