VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Giá Phải Trả Của Chứng Nhân

1 Cô-rinh-tô 4:11-13
VPNS
C:9/25/2018; 253 xem
Xem lần cuối 13.51 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Chịu Khổ Vì Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 4:9-13
VPNS
C:9/24/2018; 340 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.73 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Thay Đoán Xét Bằng Yêu Thương

Gióp 27:11-23
VPNS
C:9/23/2018; 265 xem 1 lưu
Xem lần cuối 26.76 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Ai Là Người Khôn Ngoan?

Giê-rê-mi 9:10-14
VPNS
C:9/22/2018; 360 xem 1 lưu
Xem lần cuối 46.08 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Chúa Trời Sẽ Thử Luyện

Giê-rê-mi 9:7-9
VPNS
C:9/21/2018; 350 xem 1 lưu
Xem lần cuối 35.00 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Chẳng Làm Sự Chân Thật

Giê-rê-mi 9:1-6
VPNS
C:9/20/2018; 359 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.83 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Cầu Xin Đi

Giăng 16:23-24
VPNS
C:9/19/2018; 424 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2018 5:10:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Đổi Buồn Ra Vui

Giăng 16:16-22
VPNS
C:9/18/2018; 380 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2018 5:19:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Đấng Toàn Tri

Giăng 16:16-19
VPNS
C:9/17/2018; 392 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 21:21:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Chớ Nguyền Rủa

Gióp 27:7-10
VPNS
C:9/16/2018; 319 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 21:8:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1054  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app