VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chớ Phạm Tội Tà Dâm

Gióp 31:1-4,9-12
VPNS
C:12/16/2018; 183 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.83 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Lập Công Lớn

Ê-xơ-tê 2:19-23
VPNS
C:12/15/2018; 243 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 13:58:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Bà Ê-xơ-tê Được Chọn Làm Hoàng Hậu

Ê-xơ-tê 2:15-18
VPNS
C:12/14/2018; 310 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 13:22:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Không Nhìn Biết Kế Hoạch Của Chúa

Ê-xơ-tê 2:5-14,20
VPNS
C:12/13/2018; 363 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 6:21:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Trở Nên Mọi Cách Cho Mọi Người

1 Cô-rinh-tô 9:19-23
VPNS
C:12/12/2018; 352 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 23:5:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Tin Đạo Thanh Sạch

Gia-cơ 1:26-27
VPNS
C:12/11/2018; 371 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 0:5:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Việc Tốt Của Đức Tin

Hê-bơ-rơ 6:9-12
VPNS
C:12/10/2018; 332 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 23:53:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Tuyệt Vọng

Gióp 30:24-31
VPNS
C:12/9/2018; 247 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 23:53:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Bổn Phận Của Tình Yêu

Rô-ma 12:9-16
VPNS
C:12/8/2018; 312 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 4:11:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Sống Vì Tha Nhân

Ê-sai 58:8-12
VPNS
C:12/7/2018; 355 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 4:42:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1062  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app