VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

2018/05/18: Xin cầu nguyện rằng vài tín hữu trong số những người Tây Xibe ở Trung Quốc sẽ không bị mệt mỏi khi họ gieo hạt giống tin lành giữa những người dân này. Xin cầu nguyện cho dân Tây Xibe sẽ nghe tin lành, được cứu, chịu phép báp têm, và trở thành môn đệ của Chúa.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/05/18: – HT Richmond (Church of Christ), MSNC Trần Vinh Quang. Xin Chúa ban cho đầy tớ Ngài sự khôn ngoan, ơn sức mới để giúp bầy chiên của Chúa lớn mạnh trong đức tin; xin Chúa Thánh Linh ban cho HT sức sống sung mãn, cho mục vụ Anh ngữ phát triển, cho HT lòng nhiệt thành tìm kiếm và giúp đỡ những trẻ em nghèo trong cộng đồng. Trung Tâm Truyền Giảng Tin Lành Yarra, MS Ngô Minh Quang KN, MSNC Phạm Trung Ái PT. Xin Chúa giúp tôi con Ngài hết lòng xây dựng công việc Chúa và cho nhiều đồng bào quay lại tôn thờ Ngài.

Xem Thêm75,491
107,848,244