VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

TRUYỀN GIÁO

2018/12/07: Xin cầu nguyện cho chương trình truyền giảng "Will Graham" vào ngày 7-9, tháng 12 tại Phuket, Thái Lan.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/12/07: – Quận 7: HT Tân Quy, MS Mai Thanh Bình; HT Tân Thuận, MSNC Hồ Năng Quyền; Điểm Nhóm (ĐN) Phú Mỹ Hưng, MSNC Lê Khắc Cường. Xin Chúa ban ơn, khải tượng cho đầy tớ Chúa, giúp con dân Chúa ổn định trong công việc làm ăn, nhớ dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày, và xin Chúa thêm ơn để mỗi tín hữu là một chứng nhân đắc lực cho Ngài.

Xem Thêm100,571
134,642,942