VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


2020/05/22: – HT Springvale Central (CMA), MS Trương Hoàng Ứng; HTTL Seddon (CMA), MS Trần Hoàng Lang; HTTLVN Vicwest (VECA), MS Nguyễn Tiến Dũng. Xin Chúa Thánh Linh thêm năng lực trên người chăn, thánh hóa đời sống nhiều con dân Chúa để sống đúng tiêu chuẩn con dân Nước Trời; giúp họ mạnh dạn đi ra thăm viếng chứng đạo đem nhiều người về cho Chúa; cảm thúc các bậc lãnh đạo trong HT tham dự các lớp huấn luyện, học tập phương pháp lãnh đạo thuộc linh. Nhóm Tín Hữu Báp-tít New Hope, Ông Đặng Hoàng Danh hướng dẫn. Xin Chúa đầy ơn trên người hướng dẫn trong trọng trách chăn dắt bầy chiên Ngài, cho con dân Chúa khao khát học hỏi, sống theo Lời Ngài, và tích cực chia sẻ niềm tin.

Xem Thêm120,554
158,602,212