VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/08/11: – H. Ðịnh Quán: HT Phú Túc, MSNC Phạm Hữu Xuân QN; HT Phú Tân, MSNC K’Long QN. Xin cầu nguyện Chúa ban ơn, khải tượng cho quý đầy tớ Chúa, giúp con dân Chúa ổn định trong công việc làm ăn và dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày và xin Chúa thêm ơn để mỗi con dân Chúa luôn luôn là chứng nhân cho Ngài.

Xem Thêm83,826
118,230,804