VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/10/12: – H. Bù Đăng. HT Sơn Hòa 2, MS Điểu M Dung; HT Sơn Lan, MSNC Điểu Krăc; HT Bù Lố, MSNC Điểu Bép; HT Mur Mle, MS Điểu Bình. Xin Chúa cho tinh thần học Lời Chúa và truyền giảng của con dân Chúa được đẩy mạnh, mở rộng và nhân lên, xin Chúa dẫn dắt các bạn thanh niên trong HT dấn thân trong sự phục vụ Chúa.

Xem Thêm78,613
110,255,260