VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/10/13: – H. Bù Đăng. HT Bù Bù Tôl, MSNC Điểu Molue; HT Bù Nhâu, MSNC Điểu Uy; HT Bình An, MSNC Hồ Trần Đăng Huy. Xin Chúa ban ơn, hướng dẫn người chăn trong việc gây dựng HT, cho con dân Chúa lòng khao khát Lời Chúa, đức tin mạnh mẽ, trưởng thành hầu qua đó giúp người mới và người trẻ theo gương sống đạo.

Xem Thêm78,605
110,251,903