VietChristian
VietChristian
httl.org

Giáng Sinh (Christmas)

[ Trang Ðầu | Mùa Vọng]

Nhân mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh năm 2018, toàn thể các ban trong mạng lưới VietChristian xin kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng Sinh vui vẻ, bình an, và một năm mới hạnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.CBD - Christmas :: Tài Liệu Tham Khảo