VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mùa Vọng

[ Trang Ðầu | Lễ Giáng Sinh]

MÙA VỌNGTuần Thứ Nhất: Sự Chuẩn Bị (Preparation)

Chờ đợi, Hy vọng, Tin cậy (Waiting, Hoping, Trusting)

Kinh Thánh:

Tình Yêu Thương (Love)


Kinh Thánh:

Vui Mừng (Joy)


Kinh Thánh:

Món Quà Của Đức Chúa Trời (God's Gift)


Kinh Thánh:

Nối Kết: (Xin lưu ý)


Lưu ý: Những tài liệu và nối kết (link) miễn phí được đăng trên trang mạng lưới này và các mạng luới khác để giúp quý vị và các bạn tham khảo. VietChristian không chịu trách nhiệm và không nhất thiết đồng ý về nội dung của những tài liệu này.