VietChristian
VietChristian
svtk.net

SIGN IN

 CÂU GỐC YÊU THÍCHMới Đăng

 KINH THÁNH
 

Thứ HạngCâu Gốc Yêu ThíchShareThành Viên
21
btt/19/13:12
Like
Share
17
22
btt/58/2:26
Like
Share
17
23
btt/39/10:16
Like
Share
17
24
btt/42/14:1
Like
Share
17
25
btt/22/46:3
Like
Share
16
26
btt/39/17:20
Like
Share
16
27
btt/18/127:3
Like
Share
16
28
btt/0/12:1
Like
Share
16
29
btt/39/6:19
Like
Share
15
30
btt/19/23:17
Like
Share
15

Đầu  Lùi  3 / 722  Tiếp  Cuối

Câu Gốc Tôi Thích | Câu Gốc Yêu Thích | Kinh Thánh | English | Share