VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Câu Gốc

SIGN IN

 CÂU GỐC YÊU THÍCHMới Đăng

 KINH THÁNH
 

Thứ HạngCâu Gốc Yêu ThíchShareThành Viên
31
btt/19/4:23
Like
Share
14
32
btt/39/5:14
Like
Share
14
33
btt/23/33:3
Like
Share
14
34
btt/19/31:10
Like
Share
14
35
btt/19/29:23
Like
Share
14
36
btt/18/51:10
Like
Share
14
37
btt/19/28:13
Like
Share
14
38
btt/19/31:30
Like
Share
14
39
btt/59/5:8
Like
Share
14
40
btt/18/145:19
Like
Share
14

Đầu  Lùi  4 / 716  Tiếp  Cuối

Câu Gốc Tôi Thích | Câu Gốc Yêu Thích | Kinh Thánh | English | Share