VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Câu Gốc

SIGN IN

 CÂU GỐC YÊU THÍCHMới Đăng

 KINH THÁNH
 

Thứ HạngCâu Gốc Yêu ThíchShareThành Viên
6971
btt/6/12:13
Like
Share
1
6972
btt/39/6:21
Like
Share
1
6973
btt/18/81:13
Like
Share
1
6974
btt/40/14:38
Like
Share
1
6975
btt/41/2:12
Like
Share
1
6976
btt/42/15:1
Like
Share
1
6977
btt/1/2:7
Like
Share
1
6978
btt/49/2:9
Like
Share
1
6979
btt/43/4:3
Like
Share
1
6980
btt/22/48:10
Like
Share
1

Đầu  Lùi  698 / 717  Tiếp  Cuối

Câu Gốc Tôi Thích | Câu Gốc Yêu Thích | Kinh Thánh | English | Share