VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Câu Gốc

SIGN IN

 CÂU GỐC YÊU THÍCHMới Đăng

 KINH THÁNH
 

Thứ HạngCâu Gốc Yêu ThíchShareThành Viên
6981
btt/42/19:36
Like
Share
1
6982
btt/46/8:11
Like
Share
1
6983
btt/1/14:29
Like
Share
1
6984
btt/10/10:29
Like
Share
1
6985
btt/50/3:12
Like
Share
1
6986
btt/39/7:9
Like
Share
1
6987
btt/39/9:37
Like
Share
1
6988
btt/57/6:17
Like
Share
1
6989
btt/17/7:2
Like
Share
1
6990
btt/22/23:9
Like
Share
1

Đầu  Lùi  699 / 717  Tiếp  Cuối

Câu Gốc Tôi Thích | Câu Gốc Yêu Thích | Kinh Thánh | English | Share