VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 14 | Rô-ma 15 | Rô-ma 16 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 15:13

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

13 Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn