VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 20 | Sáng Thế 21 | Sáng Thế 22 | Xuất Hành

Sáng Thế 21:14-18-16

21 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

14 Sáng hôm sau, Áp-ra-ham dậy sớm, lấy thực phẩm và bầu da nước trao cho A-ga, đặt lên vai nàng rồi bảo mẹ con ra đi. A-ga đi lang thang trong sa mạc miền Biệt-sê-ba. 15 Khi bầu đã hết nước, A-ga để con dưới một bụi cây nhỏ, 16 rồi đi cách đó độ một khoảng tên bắn, vì nàng nói: "Ta không thể nào nhìn đứa trẻ chết." Nàng ngồi gần đó và cất tiếng khóc nức nở.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn