VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 24 | Sáng Thế 25 | Sáng Thế 26 | Xuất Hành

Sáng Thế 25

25 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Áp-ra-ham tục huyền, cưới Kê-tu-ra làm vợ. 2 Nàng sinh cho người Xim-ram, Giốc-chan, Mê-đan, Ma-đi-an, Dích-bác và Su-ách. 3 Giốcchan sinh Sê-ba và Đê-đan; dòng dõi ê-đan là các gia tộc A-chu-rim. Lê-luchim và Lê-um-mim. 4 Con trai của Mađi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nóc, A-gi-đa và Ên-đa. Đó là dòng dõi của bà Kê-tura. 5 Áp-ra-ham cho Y-sác tất cả gia tài; còn các con dòng thứ thì cho tiền bạc, 6 và lúc còn sinh tiền, người sai họ qua cư trú tại miền đông, cách xa con cháu dòng chánh là Y-sác. 7 Áp-ra-ham hưởng thọ một trăm bảy mươi lăm tuổi 8 khi qua đời tuổi cao tác lớn và mãn nguyện được qui về với tổ tông. 9 Y-sác và Ích-ma-ên, hai con trai người, an táng người trong hang đá Mặc-bê-la giữa cánh đồng của Ép-rôn, con trai Sô-ha, người Hê-tít, ở đối ngang Mam-rê. 10 Đây là cánh đồng Áp-ra-ham đã mua của gia tộc Hết. Cả Áp-ra-ham và Sa-ra đều được an táng ại đó. 11 Sau khi Áp-ra-ham qua đời, CHÚA ban phước cho Y-sác, con trai người. Y-sác cư trú bên cái giếng La-chai-roi. 12 Đây là dòng dõi Ích-ma-ên, con trai Áp-ra-ham và bà A-ga, người Ai-cập, nàng hầu của Sa-ra. 13 Tên các con trai của Ích-ma-ên sắp theo thứ tự: trưởng nam: Nê-ba-giốt; thứ nam: Kê-đa, Át-bê-ên, Mi-bô-san, 14 Mích-ma, Đu-ma, Ma-sa, 15 Ha-đa, Thê-ma, Giê-thu, Na-phích và Kết-ma. 16 Đó là tên các con trai của Ích-ma-ên tùy theo tên làng và địa điểm cắm trại của họ, tất cả là mười hai lãnh tụ của dân tộc họ. 17 Ích-ma-ên hưởng thọ ột trăm ba mươi bảy tuổi rồi qua đời, được qui về với tổ tông. 18 Dòng dõi ông định cư trước mặt tất cả các anh em mình, từ Ha-vi-la đến Su-rơ, đối ngang Ai-cập, đến tận A-si-ri. 19 Đây là dòng dõi của Y-sác, con trai Áp-ra-ham: Áp-ra-ham sinh Y-sác. 20 Được bốn mươi tuổi, Y-sác cưới Rê-bê-ca, con gái của Bê-tu-ên, em La-ban là dân A-ram ở xứ Pha-đan A-ram. 21 Y-sác cầu khẩn CHÚA cho vợ mình vì nàng son sẻ. CHÚA nhậm lời, nên Rê-bê-ca thụ thai. 22 Nhưng các thai nhi đánh nhau trong bụng nên nàng nói: "Việc này xảy ra cho tôi sao?" Nàng bèn cầu hỏi CHÚA. 23 CHÚA phán: "Hai nước đang ở trong bụng con Và hai dân tộc sẽ từ lòng con mà ra, Dân nầy mạnh hơn dân kia Và đứa lớn phải phục tùng đứa nhỏ." 24 Đến ngày sinh nở, hai con sinh đôi trong lòng nàng chào đời. 25 Đứa ra trước da đỏ hồng, toàn thân đầy cả lông như chiếc áo lông, được đặt tên là Ê-sau. 26 Em nó ra sau, tay nắm gót chân Ê-sau, được đặt tên là Gia-cốp. Khi sinh hai con trai, Y-sác đã sáu mươi tuổi. 27 Khi hai đứa bé lớn lên, Ê-sau trở thành một thợ săn giỏi, một người của đồng ruộng, còn Gia-cốp là một người trầm lặng thường ở quanh quẩn trong trại. 28 Y-sác thương Ê-sau vì thích ăn thịt rừng; còn Rê-bê-ca lại thương Gia-cốp. 29 Một hôm, Gia-cốp nấu canh. Ê-sau ở ngoài đồng trở về đang mỏi mệt, bảo Gia-cốp; 30 "Em cho anh ăn ngay món cháo đậu đỏ này đi vì anh đói lả." Vì thế, người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm. 31 Gia-cốp đáp: "Giờ anh bán quyền trưởng nam cho em đi!" 32 Ê-sau nói: "Kìa, anh gần chết, thì quyền trưởng nam có ích gì cho anh đâu!" 33 Gia-cốp buộc: "Giờ anh thề đi!" Ê-sau thề và bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. 34 Rồi Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh mì và canh đậu. Ăn uống xong, Ê-sau đứng dậy bỏ đi. Vậy, Ê-sau khinh dễ quyền trưởng nam.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn