VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 1 | Xuất Hành 2 | Xuất Hành 3 | Lê-vi

Xuất Hành 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Một người trong nhà Lê-vi đi cưới một thiếu nữ Lê-vi. 2 Cô này thụ thai và sinh một bé trai. Thấy con mình xinh đẹp, cô giấu con trong ba tháng. 3 Nhưng khi thấy không thể nào giấu con lâu hơn nữa, cô lấy một cái thúng bằng cói đem trát nhựa thông và dầu hắc, đặt con vào thúng rồi đem thả giữa các bụi sậy dọc bờ sông Ninh. 4 Chị của cậu bé đứng ở đằng xa để xem thử có gì xảy ra cho em mình không. 5 Lúc ấy, công chúa Ai-cập xuống sông tắm trong khi các nữ tì đi dọc trên bờ sông. Công chúa thấy cái thúng giữa các bụi sậy nên sai nữ tì vớt thúng lên. 6 Khi mở thúng ra, công chúa thấy cậu bé đang khóc, công chúa động lòng thương cậu bé, nói rằng: "Đây là con của người Hê-bơ-rơ." 7 Chị cậu bé nói với công chúa: "Công chúa muốn tôi kiếm một bà vú nuôi Hê-bơ-rơ để nuôi em bé cho công chúa không?" 8 Công chúa đáp: "Phải, đi đi." Cô chị liền chạy đi gọi mẹ em bé đến. 9 Công chúa bảo bà: "Bà đem em bé này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả công cho." Bà nhận đứa bé và nuôi vú nó. 10 Khi đứa bé đã khôn lớn, bà dẫn nó vào cung trao cho công chúa. Công chúa nhận cậu bé làm con, đặt tên là Môi-se vì nói rằng: "Ta đã cứu vớt nó ra khỏi nước." 11 Môi-se đã trưởng thành. Một ngày kia, ông đến thăm anh chị em của mình và thấy họ làm việc cực nhọc. Ông cũng thấy một người Ai-cập đánh đập một người Hê-bơ-rơ là anh chị em của mình. 12 Ngó quanh quất không thấy ai, Môi-se liền giết người Ai-cập và đem vùi dưới cát. 13 Qua hôm sau, ông lại ra và thấy hai người Hê-bơ-rơ đang đánh lộn. Môi-se hỏi người có lỗi rằng: "Sao lại đánh anh chị em mình?" 14 Người ấy nói: "Ai đặt anh làm người cai trị và xét xử chúng tôi? Anh định giết tôi như đã giết người Ai-cập sao?" Môi-se sợ hãi, nghĩ thầm rằng: "Việc ta làm chắc đã bại lộ rồi." 15 Khi việc đến tai Pha-ra-ôn, vua tìm bắt Môi-se để xử tử, nhưng ông đã tẩu thoát khỏi mặt Pha-ra-ôn qua xứ Ma-đi-an và đến ngồi bên một giếng nước. 16 Một thầy tế lễ Ma-đi-an có bảy con gái. Các cô này đến giếng để múc nước đổ đầy các máng cho bầy gia súc của cha họ uống. 17 Có mấy người chăn chiên đến đuổi họ, nhưng Môi-se đứng ra bênh vực các cô gái và cho bầy của họ uống. 18 Khi họ về đến nhà, cha họ là Rê-tu-ên hỏi: "Sao hôm nay các con về sớm vậy?" 19 Họ đáp: "Có một người Ai-cập giải cứu chúng con thoát khỏi tay bọn chăn chiên và còn múc nước cho chúng con và bầy gia súc uống." 20 Người cha hỏi tiếp: "Người ấy đâu? Sao các con bỏ đi vậy? Hãy mời người ấy ăn bữa cơm." 21 Môi-se bằng lòng ở lại với Rê-tu-ên và ông gả con gái là Sê-phô-ra cho Môi-se. 22 Sê-phô-ra sinh một con trai. Môi-se đặt tên cho con là Ghẹt-sôn vì nói rằng: "Tôi là kiều dân nơi đất ngoại quốc." 23 Trong khoảng thời gian khá dài đó, vua Ai-cập qua đời. Dân Y-sơ-ra-ên ta thán dưới ách nô lệ và tiếng khóc than của họ lên đến Đức Chúa Trời. 24 Đức Chúa Trời nghe tiếng ta thán đó và nhớ lại giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. 25 Đức Chúa Trời đoái xem dân Y-sơ-ra-ên và lưu tâm đến họ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn