VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 41 | Gióp 42 | Thánh Thi

Gióp 42

42 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Gióp thưa với CHÚA: 2 Con biết Chúa là Đấng Toàn Năng, Ý định Ngài không ai cản trở được. 3 Chúa hỏi con là ai, không hiểu biết gì, sao dám nghi ngờ ý định Chúa. Thật con đã nói những điều con không hiểu, Những việc diệu kỳ quá, con không sao hiểu thấu. 4 Chúa bảo con lắng nghe Chúa phán dạy Và trình lên Chúa những điều Chúa hỏi con. 5 Trước kia con chỉ nghe đồn về Chúa, Nhưng bây giờ, chính mắt con đã thấy Ngài. 6 Vì vậy, con xấu hổ về mọi điều con nói Và xin ăn năn giữa đống tro bụi. 7 Sau khi phán dạy Gióp, CHÚA bảo Ê-li-pha, người Thê-man: "Ta giận con và hai bạn con, vì các con không nói sự thật về Ta như Gióp, tôi tớ Ta, đã nói. 8 Vậy bây giờ, hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực, đem đến Gióp, tôi tớ Ta, và dâng tế lễ thiêu vì chính các con. Gióp, tôi tớ Ta, sẽ cầu thay cho các con. Ta sẽ nhậm lời Gióp và không phạt các con theo sự dại dột của các con, vì các con không nói sự thật về Ta như Gióp, tôi tớ Ta, đã nói." 9 Ê-li-pha, người Thê-man, Binh-đát, người Su-a, và Sô-pha, người Na-a-ma, vâng lời, làm mọi điều y như CHÚA phán dạy. CHÚA nhậm lời cầu xin của Gióp. 10 Sau khi Gióp cầu thay cho các bạn, CHÚA phục hồi Gióp và ban cho Gióp gấp đôi những gì Gióp có xưa kia. 11 Tất cả các anh chị em và những người từng quen biết Gióp trước đây đều đến thăm và ăn mừng với Gióp tại nhà ông. Họ chia buồn và an ủi Gióp về mọi điều bất hạnh CHÚA đã đem lại. Mỗi người tặng Gióp một nén bạc và một chiếc vòng bằng vàng. 12 CHÚA ban phước cho Gióp trong những năm sau của đời ông nhiều hơn những năm trước. Ông có mười bốn ngàn cừu, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái. 13 Ông cũng có bảy con trai và ba con gái. 14 Ông đặt tên cho cô lớn nhất là Giê-mi-ma, cô thứ nhì là Kê-xia, và cô thứ ba là Kê-ren-Ha-búc 15 Khắp cả vùng đó, không tìm được một người nữ nào đẹp bằng ba cô con gái của Gióp. Ba cô đều được cha mình chia gia tài như các anh em trai. 16 Sau đó, Gióp sống thêm một trăm bốn mươi năm nữa, nhìn thấy con cháu đến đời thứ tư. 17 Rồi Gióp qua đời, tuổi thọ cao và thỏa lòng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn