VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 41 | Gióp 42 | Thánh Thi

Gióp 42:5-6

42 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

5 Trước kia con chỉ nghe đồn về Chúa, Nhưng bây giờ, chính mắt con đã thấy Ngài. 6 Vì vậy, con xấu hổ về mọi điều con nói Và xin ăn năn giữa đống tro bụi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn