VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 14 | Châm Ngôn 15 | Châm Ngôn 16 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 15:33

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

33 Sự kính sợ CHÚA giáo huấn một người trở thành khôn ngoan, Và khiêm nhường đi trước sự vinh dự.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn