VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 2 | Châm Ngôn 3 | Châm Ngôn 4 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 3:6

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

6 Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn