VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 3 | Châm Ngôn 4 | Châm Ngôn 5 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 4:23

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

23 Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con, Vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn