VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 22 | I-sa 23 | I-sa 24 | Giê-rê-mi

I-sa 23

23 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời tiên tri về Ty-rơ: Hỡi các tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc Vì nó đã bị hủy phá Không còn nhà cửa hay hải cảng. Từ vùng đất Kít-tin y Người ta đã nghe tiếng đồn. 2 Hãy nín đi, hỡi dân cư hải đảo, Hỡi các thương nhân ở Si-đôn, Là nơi đầy khách vượt biển. 3 Trên các biển lớn, Nguồn lợi của ngươi là hạt giống từ Si-hô, Mùa màng của sông Ninh. Ngươi là thị trường của các nước. 4 Hỡi Si-đôn, hãy hổ thẹn vì biển đã nói, Thành lũy của biển cả đã tuyên bố: "Ta không đau đẻ cũng không sinh con, Ta không nuôi con trai cũng không dưỡng con gái." 5 Khi tin tức đến Ai-cập, Người ta sẽ đau khổ khi nghe tin tức về Ty-rơ. 6 Hãy chạy qua Ta-rê-si. Hỡi dân cư hải đảo, hãy than khóc. 7 Có phải đây là thành vui vẻ của các ngươi không? Là thành có từ xa xưa, Thành đã gởi người Đi xa lập nghiệp. 8 Ai là người đã định điều này nghịch cùng Ty-rơ? Là thành ban phát các mão miện; Thành có thương nhân là các hoàng tử; Thành có các nhà buôn được tôn trọng khắp đất. 9 CHÚA Vạn Quân đã định như vậy, Để làm ô uế sự kiêu ngạo của tất cả vinh hiển Và làm nhục mọi kẻ được tôn trọng trên đất. 10 Hỡi con gái Ta-rê-si, Hãy đi xuyên qua đất ngươi như sông Ninh, Không còn hải cảng cho ngươi. 11 Cánh tay Ngài đã giương lên trên biển, Ngài làm các vương quốc rúng động. CHÚA đã ra lệnh về Ca-na-an Để hủy diệt các thành lũy của nó. 12 Ngài phán: "Ngươi sẽ chẳng được vui mừng nữa, Hỡi con gái đồng trinh tại Si-đôn bị áp bức, Hãy đứng dậy, chạy qua Kít-tin, Ở đó ngươi cũng không được bình an đâu." 13 Hãy xem đất người Canh-đê, Dân này không là gì cả. Người A-si-ri đã làm cho nó Thành chỗ ở của thú rừng; Chúng dựng tháp vây thành; Chúng cướp sạch Và làm cho các lâu đài hoang tàn. 14 Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc Vì thành lũy các ngươi đã bị hủy diệt. 15 Lúc ấy thành Ty-rơ sẽ bị quên lãng trong bảy mươi năm, như năm tháng của một vua. Mãn bảy mươi năm, thành Ty-rơ sẽ như bài hát của một cô điếm. 16 "Hỡi cô điếm đã bị lãng quên, Hãy lấy đàn, đi khắp thành. Hãy đàn thật hay, hát nhiều bài hát, Để người ta nhớ đến mầy." 17 Mãn bảy mươi năm CHÚA sẽ thăm viếng Ty-rơ và nó trở lại thực hành nghề cũ, buôn hương với tất cả các vương quốc trên mặt đất. 18 Nhưng hàng hóa và tiền công của nó sẽ được để riêng ra cho CHÚA, không tích trữ cũng không cất giấu. Hàng hoá ấy sẽ cung cấp thực phẩm dồi dào và quần áo đẹp đẽ cho những người ở trước mặt CHÚA.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn