VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 44 | I-sa 45 | I-sa 46 | Giê-rê-mi

I-sa 45:5-6

45 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

5 Ta là CHÚA, không có Đấng nào khác. Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Dù ngươi không nhận biết Ta, Ta trang bị cho ngươi, 6 Để người ta từ phương đông Đến phương tây Biết rằng ngoài ta không có Đấng nào khác. Ta là CHÚA, không có Đấng nào khác.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn