VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 4 | I-sa 5 | I-sa 6 | Giê-rê-mi

I-sa 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ta sẽ hát cho người yêu dấu của Ta Một bài tình ca về vườn nho của người. Người yêu dấu của Ta có một vườn nho Trên ngọn đồi tươi tốt. 2 Người đào xới, dọn sạch đá sỏi Và trồng loại nho chọn lọc. Người xây một tháp canh giữa vườn, Đào một hầm ép nho nơi ấy. Người trông mong nó sanh nho tốt Nhưng nó sinh nho hoang. 3 "Này, hỡi cư dân thành Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa, Hãy xét giữa Ta và vườn nho Ta. 4 Có điều gì cần làm thêm cho vườn nho Ta Mà Ta không làm cho nó chăng? Khi Ta trông mong nó sinh nho tốt Thì nó lại sinh nho hoang. 5 Này, Ta sẽ bảo các ngươi Điều Ta sẽ làm cho vườn nho Ta. Ta sẽ phá rào Thì nó sẽ bị ăn nuốt. Ta sẽ đập đổ tường Thì nó sẽ bị chà đạp. 6 Ta sẽ làm cho nó hoang phế, Không tỉa cành, không vun xới; Cỏ gai và bụi gai sẽ mọc trên nó. Ta sẽ ra lệnh cho mây Không mưa xuống nữa. 7 Vì vườn nho của CHÚA Vạn Quân Là nhà Y-sơ-ra-ên Và những người của Giu-đa Là những cây trồng Ngài ưa thích. Ngài mong công bình nhưng kìa, chỉ thấy đổ máu. Ngài mong công chính nhưng kìa, chỉ thấy tiếng kêu la. 8 Khốn cho các ngươi! Những người mua thêm nhà, Tậu thêm ruộng Cho đến khi hết đất Và ngươi phải cư trú một mình trong xứ." 9 CHÚA Vạn Quân phán vào tai ta: "Chắc chắn nhiều nhà cửa sẽ bị hoang phế, Những nhà lớn và đẹp không có người ở. 10 Vì vườn nho mười mẫu chỉ sản xuất được một bình rượu. Mười thùng hạt giống chỉ thu được một thùng thóc." 11 Khốn cho những kẻ từ sáng sớm Đã chạy theo rượu, Đến đêm khuya Vẫn bị rượu thiêu đốt. 12 Trong tiệc tùng chúng có đàn hạc, đàn lia, Trống, kèn và rượu nữa. Nhưng chúng không để ý đến việc làm của CHÚA, Cũng chẳng thấy công việc của tay Ngài. 13 Cho nên, dân Ta phải bị lưu đày Vì thiếu hiểu biết, Giới thượng lưu của họ chết chóc vì đói, Dân chúng bị nung đốt vì khát. 14 Cho nên, sự thèm thuồng của Âm phủ đã gia tăng, Miệng nó mở rộng vô cùng. Những người cao sang và dân chúng; Đám đông và những kẻ hân hoan trong thành đều xuống đó. 15 Phàm nhân phải cúi đầu, Loài người bị hạ thấp, Con mắt kẻ kiêu căng phải hạ thấp. 16 Nhưng CHÚA Vạn Quân sẽ được tôn cao bằng sự công bình. Và Đức Chúa Trời thánh khiết sẽ bày tỏ Ngài là thánh trong sự công chính. 17 Bấy giờ các chiên con sẽ ăn cỏ như tại đồng cỏ mình. Còn chiên thì ăn nơi hoang tàn của kẻ giàum 18 Khốn cho kẻ kéo theo sự vi phạm bằng sợi dây gian dối; Và kéo theo tội lỗi như dây kéo xe. 19 Chúng nói: "Ngài hãy mau mau, Hãy vội thực hiện công việc đi Để chúng ta thấy. Chương trình của Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên hãy đến gần, Hãy thành tựu Để chúng ta biết." 20 Khốn cho kẻ gọi ác là thiện Và thiện là ác; Lấy tối làm sáng Và sáng làm tối, Lấy đắng làm ngọt Và ngọt làm đắng. 21 Khốn cho kẻ tự coi mình là khôn ngoan; Tự thấy mình là lanh lợi. 22 Khốn cho kẻ anh hùng trong việc uống rượu Và là kẻ dũng sĩ nhờ việc pha rượu. 23 Chúng tha kẻ gian ác vì của hối ộ Nhưng từ khước công bình cho người vô tội. 24 Cho nên, như ngọn lửa thiêu đốt gốc rạ, Như cỏ khô chìm sâu trong ngọn lửa Thì gốc rễ của họ cũng sẽ mục nát, Hoa quả họ cũng sẽ bay lên như tro bụi. Vì họ đã từ khước Kinh Luật của CHÚA Vạn Quân Và khinh bỉ lời của Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 25 Vì vậy, CHÚA nổi giận cùng dân Ngài, Giáng tay đánh chúng. Núi non rung chuyển; Xác chết của họ như phân giữa đường. Dầu vậy, cơn giận của Chúa cũng không nguôi, Ngài vẫn giương tay ra nghịch cùng họ. 26 Ngài sẽ giương cao ngọn cờ cho các nước xa xôi, Huýt sáo kêu gọi họ từ tận cùng quả đất, Và kìa, chúng nhanh nhẹn, Vội vã kéo đến. 27 Trong đám chúng không một người mệt mỏi, vấp ngã, Không ai buồn ngủ hay ngủ mê, Khố của chúng không sút, Dây giày không đứt. 28 Mũi tên của chúng bén nhọn, Tất cả cung đều giương lên. Móng ngựa của chúng như đá lửa, Bánh xe như gió lốc. 29 Tiếng gầm như sư tử, Tiếng rống như sư tử tơ. Chúng gầm gừ bắt mồi và đem đi; Không ai giải cứu được. 30 Vào ngày ấy, chúng sẽ gầm thét Như biển cả gầm thét. Và nếu ai nhìn vào đất ấy, Kìa, chỉ toàn là tối tăm và hoạn nạn. Ngay cả ánh sáng cũng bị mây che tối.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn