VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 4 | I-sa 5 | I-sa 6 | Giê-rê-mi

I-sa 5:1-4

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ta sẽ hát cho người yêu dấu của Ta Một bài tình ca về vườn nho của người. Người yêu dấu của Ta có một vườn nho Trên ngọn đồi tươi tốt. 2 Người đào xới, dọn sạch đá sỏi Và trồng loại nho chọn lọc. Người xây một tháp canh giữa vườn, Đào một hầm ép nho nơi ấy. Người trông mong nó sanh nho tốt Nhưng nó sinh nho hoang. 3 "Này, hỡi cư dân thành Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa, Hãy xét giữa Ta và vườn nho Ta. 4 Có điều gì cần làm thêm cho vườn nho Ta Mà Ta không làm cho nó chăng? Khi Ta trông mong nó sinh nho tốt Thì nó lại sinh nho hoang.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn