VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 4 | I-sa 5 | I-sa 6 | Giê-rê-mi

I-sa 5:4

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

4 Có điều gì cần làm thêm cho vườn nho Ta Mà Ta không làm cho nó chăng? Khi Ta trông mong nó sinh nho tốt Thì nó lại sinh nho hoang.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn