VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 4 | I-sa 5 | I-sa 6 | Giê-rê-mi

I-sa 5:4

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

4 Có điều gì cần làm thêm cho vườn nho Ta Mà Ta không làm cho nó chăng? Khi Ta trông mong nó sinh nho tốt Thì nó lại sinh nho hoang.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn