VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 62 | I-sa 63 | I-sa 64 | Giê-rê-mi

I-sa 63

63 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ai là Đấng từ Ê-đôm đến? Ai là Đấng mặc áo đỏ thẫm đến từ Bốt-ra? Ai trang phục lộng lẫy, Tiến bước với sức mạnh vĩ đại."Chính là Ta, Đấng phán lời công chính, Đấng quyền năng để cứu rỗi." 2 Tại sao y phục Ngài nhuộm đỏ? Ngài trang phục như người đạp bồn nho. 3 "Một mình Ta đã đạp, ép nho, Không có người nào từ các dân ở với Ta. Trong cơn giận, Ta đã đạp chúng, Trong cơn thịnh nộ, Ta đã chà đạp chúng. Máu của chúng bắn lên áo Ta, Toàn thể y phục của Ta bị vấy hết. 4 Vì Ta đã định ngày báo thù trong lòng Và năm của những kẻ được cứu chuộc của Ta đã đến. 5 Ta nhìn xem nhưng không ai giúp, Ta ngạc nhiên nhưng không ai hổ trợ. Nên Ta đã dùng cánh tay Ta để tạo chiến thắng cho Ta Và cơn thịnh nộ của Ta đã hổ trợ Ta. 6 Ta chà đạp các dân trong cơn giận, Ta khiến chúng nó say trong cơn thịnh nộ Và Ta đổ máu chúng nó ra trên đất". Tình Yêu Thương Kiên Trì Của CHÚA 7 Tôi sẽ nhắc lại tình yêu thương của CHÚA Cùng những lời ca ngợi CHÚA Vì tất cả những gì CHÚA đã làm cho chúng ta Là những điều Ngài đã ban cho chúng ta Theo như lòng thương xót và tình yêu thương lớn lao của Ngài. 8 Ngài phán: "Thật, họ là dân Ta; Những đứa con không lừa dối." Và Ngài đã trở thành Đấng Cứu Rỗi của họ. 9 Trong mọi cơn khốn quẫn của họ, Ngài cũng chịu khốn quẫn Và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ. Vì tình yêu thương và lòng thương xót, Chính Ngài đã cứu chuộc họ, Nâng họ lên và bồng bế họ suốt trong những ngày xưa. 10 Nhưng họ đã phản nghịch Và làm buồn lòng Đức Thánh Linh của Ngài; Cho nên Ngài đã trở thành kẻ thù của họ; Chính Ngài chiến đấu chống lại họ. 11 Bấy giờ họ nhớ lại ngày xưa; Nhớ đến Môi-se và dân Ngài nên hỏi: Đấng đã đem họ ra khỏi biển Cùng với những người chăn và bầy chiên của Ngài đâu rồi? Đấng đã đặt Đức Thánh Linh của Ngài Ở giữa họ đâu rồi? 12 Ai khiến cánh tay vinh hiển Ngài Đi bên phải Môi-se, Ai rẽ nước ra trước mặt họ Đặng lưu danh muôn đời? 13 Ai đã dẫn họ qua các vực sâu Như ngựa trong sa mạc, Không hề vấp ngã? 14 Như bầy súc vật đi xuống thung lũng. Thần của CHÚA đã ban cho họ an nghỉ. Ngài đã dẫn dắt dân Ngài như thế Để làm danh Ngài vinh hiển. 15 Từ trời xin Ngài hãy nhìn xuống, Từ nơi ở thánh và vinh hiển xin hãy xem. Lòng nhiệt thành và sức mạnh của Ngài ở đâu? Ngài đã thu lại tấm lòng tha thiết và thương xót chúng tôi. 16 Thật, chính Ngài là Cha chúng tôi. Dù Áp-ra-ham không biết chúng tôi; Y-sơ-ra-ên không công nhận chúng tôi Thì Ngài, lạy CHÚA, vẫn là Cha chúng tôi. Danh Ngài là Đấng Cứu Chuộc chúng tôi từ muôn đời. 17 Lạy CHÚA, sao Ngài để chúng tôi lầm lạc xa đường lối Ngài? Sao Ngài để lòng chúng tôi chai đá không kính sợ Ngài? Vì cớ các tôi tớ Ngài Và vì cớ các chi tộc thuộc gia sản Ngài xin hãy trở lại. 18 Dân thánh Ngài sở hữu nơi này Trong ít lâu nhưng kẻ thù Ngài đã giầy đạp nơi thánh Ngài. Đã từ lâu chúng tôi trở thành Như một dân không do Ngài cai trị Và không mang danh Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn